תנאי שימוש באתר אחד על אחד 

 

 

 

הסכם שימוש באתר "אחד על אחד" - 1al1.co.il ברוכים הבאים ל- 1al1.co.il  האתר לייעוץ פסיכולוגי בטלפון ("האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים בו , כפופים לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן. הייעוץ שניתן על ידי האתר, ו/או היועצים של האתר , כולם ביחד וכל אחד לחוד , אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. היועצים והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר ומטרת יועצי האתר בטלפון הוא לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית, טיפולית או פסיכולוגית מסויימת, או , דעה אישית של היועץ בלבד. התכנים שבאתר, ועצותיהם בטלפון של יועצי האתר , כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בעת מקרה חירום רפואי , נפשי ו/או פסיכולוגי , אין להסתמך על עצה באתר, ו/או ביועצי האתר בטלפון אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

 

אחריות

א . ידוע לך כי הייעוץ שתקבל באתר ובטלפון מן היועצים של אחד על אחד מבוסס על הפרטים שמסרת בטלפון ליועץ, לכן תנאי בסיסי הינו מתן פרטים מלאים ומדוייקים, נכונים ועדכניים. ב. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, ייעוץ, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה ו/או בייעוץ הטלפוני של יועצי 'אחד על אחד', כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. ג. מפעילי האתר והשירות הטלפוני של אחד על אחד לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך אינדקס המפרסמים. ד. מפעילי אחד על אחד לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי. ה. מפעילי אחד על אחד לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי נפש ו/או נזקי גוף ו/או טיפול רשלני. ו. ידוע לך כי האתר, מפעיליו ועובדיו אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים, ומומלץ כי בטרם תתחיל להשתמש בשירות תתייעץ עם רופא באם הנך כשיר להשתתף בתוכנית. ז. המידע הניתן בטלפון , והתכנים המופיעים באתר, ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר והייעוץ הטלפוני, אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי 1al1.co.il  ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים הטלפוניים שלו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו ויועציו בטלפון תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 

שמירה על פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר ולייעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוחים סטיסטיים והעברתו לצדדים שלישיים - כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר ובטלפון, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת השירותים לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. מטרת האתר הינה לגשר בינך לבין גורמים ומוסדות רפואיים , פסיכולוגיים, ובריאותיים שמספקים מידע מקצועי ושירותים יחודיים. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך. חלק מן השיחות מוקלטות לצורך בקרת איכות השירות. בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות קישור ההסרה בגוף המייל שנשלח.

 

תנאי שימוש במערכת הפניות ליועצים הטלפוניים

במסגרת השירות הטלפוני של אתר 1al1.co.il  מופעלת מערכת הפניה טלפונית או אלקטרונית במייל לסיוע ביצירת קשר ותאום תור עם הפסיכולוגים והיועצים השונים שבאתר. במסגרת הדפים האישיים של היועצים ובמקומות נוספים באתר מופעלים טפסי 'יצירת קשר' שנועדו לסייע ביצירת קשר והעברת פניות והתעניינות ממטופלים פוטנציאלים. נכון להיום השירות ניתן לגולשים באתר - ללא חיוב, ובהתקשרות טלפונית במחיר של 6 ש"ח לדקה שיחה – באמצעות חיוב חשבון הטלפון שלכם או במודלים מסחריים אחרים. חברת "המרכז לייעוץ טלפוני בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות להחליט על המודלים המסחריים של השרות ולשנותם מעת לעת, ללא צורך בהודעה מוקדמת. חברת "המרכז לייעוץ טלפוני בע"מ", אינה מתחייבת להעביר שיחות או פניות ליועצים שלא בהתאם למודל המסחרי שנקבע. מטרתו של השירות לסייע ביצירת קשר בלבד, והשירות אינו מתאים להתייעצויות או לבעיות דחופות, בהן יש צורך בפגישה דחופה עם מטפל מומחה. בכל מקרה רפואי דחוף אנו ממליצים לפנות לרופא בקופת חולים בו בבית חולים.

 

חיוב כספי

מחיר דקת שיחה בשירות הייעוץ הטלפוני הוא 6 ש"ח לדקה כולל מע"מ. דיברת 20 דקות – התשלום הוא עבור 20 דקות שיחה בלבד. החיוב לשיחת הייעוץ ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית לחשבון 220056 בבנק הפועלים סניף 568 .

 

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של 1al1.co.il  אחד על אחד בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת אחד על אחד 1al1.co.il  מראש ובכתב. מקום שיפוט והדין החל על השימוש באתר ובשירות הטלפוני זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר ובשירות הטלפוני יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

 

תנאי שימוש בפורום

בהוסיפו הודעה לפורום של אחד על אחד, הגולש מתחייב: א. שתוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות. ב. שלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלשהו. מערכת אחד על אחד ומנהלי הפורום רשאיים למחוק כל הודעה שלא תעמוד בתנאים האלו, ואף לאסור על משתמש לכתוב בפורומים, לפי שיקול דעתם.

 

בלוגים - תנאי שימוש

אתר מה מהבעיה אינו אחראי לתכנים, לדעות ולמידע המועלים במסגרת הבלוג. הגולש/ת (להלן מנהל/ת הבלוג) המנהל בלוג או המגיב לפוסטים בבלוג מתחייב שלא לעבור על חוקי מדינת ישראל ו/או לא לעודד דבר ביצוע עבירה על חוקי מדינת ישראל. מנהל/ת הבלוג מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הוא/היא הבעלים החוקי של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו/ה במסגרת הבלוג באתר אחד על אחד , ובמידה והתכנים המועלים מפרים או יפרו זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא/היא מייפה את כוחו של אתר אחד על אחד להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל מנהל/ת הבלוג כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי אתר אחד על אחד לתבוע ממפר/ת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לו. זכויות היוצרים על התכנים שהועלו במסגרת הבלוג הן של הגולש/ת בעל/ת הבלוג, ואין להעתיק תכנים אלה ללא קבלת רשותו/ה לכך. אין באמור בכדי לגרוע מן ההיתר שניתן על ידי מנהל/ת הבלוג לאתר אחד על אחד לעשות שימוש בתכני מנהל/ת הבלוג ולהציגם באתר אחד על אחד ובאתרים נוספים איתם יש לאחד על אחד שיתופי פעולה ו/או בכל צורת מדיה אחרת הנדרשת במסגרת הפעילות של אחד על אחד. מנהל/ת הבלוג מתחייב לפרסם תכנים בנושא הבלוג בלבד, ובוודאי שלא להעלות הודעות הפוגעות בשמו הטוב של אדם, קבוצה, או חברה כלשהי, וכן להימנע מפרסומת מסחרית. למערכת אחד על אחד הזכות לסנן ו/או למחוק תכנים שהובאו לידיעתה ושאינם עומדים במסגרת כללי השימוש שבהסכם זה ו/או תכנים הפוגעים בצדדים שלישיים או מפרים זכויות יוצרים ו/או מפירים את הדין

 

שליחת אימיילים

בעת סימון \ בקשת \ אישור קבלת אימייל מאתר אחד על אחד הגולש\ת מאשר לאתר לשלוח דבר פרסומת לתיבת האימייל שלו